Anophthalmos

    Anophthalmos

Anophthalmos to bardzo rzadka wada, która występuje w 1-10 przypadkach na 100000 urodzeń dzieci.

Wrodzony brak gałki lub obydwu gałek ocznych prowadzi do poważnych deformacji twarzoczaszki. Ponieważ dotyczy dzieci, nie jest również obojętny dla rozwoju psychiki dziecka. Właściwe postępowanie we wrodzonej Anophthalmos to przede wszystkim wypełnienie przestrzeni oczodołowej. Implant zapewnia możliwość wytworzenia tzw. ciśnienia oczodołowego niezbędnego do stymulacji rozwoju kości twarzoczaszki w obrębie oczodołu oraz stymuluje tkanki miękkie zapewniając możliwość ukształtowania załamków powiekowych koniecznych do aplikacji cienkiej epiprotezy.

Najnowsze implanty samorozprężające chłonąc wodę stopniowo powiększają się powodując wzrost tkanek miękkich, a wytwarzając odpowiednie ciśnienie oczodołowe stymulują rozwój struktur kostnych oczodołów. Rekonstrukcja oczodołu u dzieci kończy się wtórnym protezowaniem i osadzeniem plomby bioceramicznej z podszyciem mięśni prostych dla uzyskania ruchomej protezy oka.